,

ALPIN olej na drevo exteriér

99,20 

 •  má výbornú exteriérovú ochranu a odolnosť voči poveternostným vplyvom
 • má vynikajúce penetračné vlastnosti – hlboko preniká do pórov dreva, vyplní ich a drevo vytvrdí
 • nevytvára na povrchu súvislý pevný film, neuzatvára drevo a povrch je paropriepustný,
 • umožňuje drevu dýchať a zbaviť sa prebytočnej vlhkosti.
 • chráni drevo pred vysušením, významne obmedzuje praskanie a deformáciu dreva
 • vytvára vodoodpudivý (hydrofóbny) povrch a chráni pred účinkami vody
 • výrazne znižuje nasiakavosť vody a vlhkosť dreva, čím chráni drevo proti tvorbe plesní
 • oživí drevo, zvýrazní kresbu a zachováva jeho prírodnú štruktúru
 • ľahko sa rozotiera a rovnomerne sa rozlieva
 • rýchlo zasychá a nevytvára mastný povrch
 • povrch dreva je na dotyk nelepivý a pružný
 • náter sa ľahko obnovuje a poškodené plochy sa jednoducho opravia

Popis:
ALPIN OLEJ – exteriér je špeciálny exteriérový prírodný olej vhodný na rôzne typy drevín
(tvrdé, mäkké, aj exotické) pre vonkajšie aj vnútorné použitie, na zvislé aj vodorovné plochy.

Zloženie:
ALPIN OLEJ – exteriér je vyrobený zo zmesi rastlinných modifikovaných olejov na báze tungového
oleja bez prídavku syntetických spojív. Je to vysychavý olej, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným
kyslíkom.

Použitie:
ALPIN OLEJ – exteriér sa používa na ošetrenie a údržbu ako konzervačný a preventívny impregnačný
prostriedok nových aj starších drevených výrobkov vystavených poveternostným vplyvom.
– drevostavby, horské chaty, zruby, altánky, pergoly, ploty, brány
– záhradný nábytok, drevené konštrukcie, obklady fasád a balkónov
Je vhodný aj pre interiérové použitie
– bytový nábytok, stoly, drevené lavice, lampy, obklady
Pre iné a špeciálne použitie konzultujte aplikáciu s výrobcom.

Vlastnosti a výhody:
výborná exteriérová ochrana a odolnosť voči poveternostným vplyvom

vynikajúce penetračné vlastnosti – hlboko preniká do pórov dreva, vyplní ich a drevo vytvrdí
nevytvára na povrchu súvislý pevný film, neuzatvára drevo a povrch je preto paropriepustný,
čo umožňuje drevu dýchať a zbaviť sa prebytočnej vlhkosti.
chráni drevo pred vysušením, významne obmedzuje praskanie a deformáciu dreva

tungový olej má najvyššiu vodeodolnosť medzi prírodnými olejmi – vytvára vodoodpudivý
( hydrofóbny ) povrch a chráni pred účinkami vody
výrazne znižuje nasiakavosť vody a vlhkosť dreva, čím chráni drevo proti tvorbe plesní

oživí drevo, zvýrazní kresbu a zachováva jeho prírodnú štruktúru
jednoducho sa aplikuje – ľahko sa rozotiera a rovnomerne sa rozlieva
rýchlo zasychá a nevytvára mastný povrch
povrch dreva je na dotyk mäkký, nelepivý a pružný
náter sa ľahko obnovuje a poškodené plochy sa jednoducho opravia

Návod na použitie:

Príprava povrchu:
Pre oleje je brúsenie veľmi dôležité, aby bol finálny povrch hladký. Odporúčame použiť brúsny papier
so zrnitosťou P180 až P240 a rovnomerne povrch prebrúsiť.
Olej sa nanáša na suchý a čistý povrch dreva, ktorý je zbavený prachu, mastnoty, živíc a nečistôt.
Drevo nesmie obsahovať viac ako 15 % vlhkosti. Vlhké drevo neabsorbuje dostatočné množstvo oleja
a pomalšie zasychá.
Doporučená aplikačná teplota podkladu, okolia a oleja je medzi 10 až 30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu
medzi 40 až 70 %. Neaplikovať na slnkom prehriate drevo – náter rýchlo zaschne a nevsiakne
dostatočne do dreva.

Aplikácia:
Olej je v stave pripravenom na použitie, neriedi sa.
Pred použitím olej premiešajte.
Nanášajte štetcom, valčekom alebo handričkou plynule tak, aby sa olej vstrebával rovnomerne.
Nechajte olej vsiaknuť 10–15 minút. Nevsiaknutý olej zotrite suchou mäkkou handričkou,
absorpčným papierom alebo špongiou ešte pred zaschnutím.
Ak má drevo veľkú savosť je možný prípadný druhý náter na prebrúsený povrch jemným brúsnym
papierom najskôr po 6 hodinách. Po práci znečistené nástroje očistite riedidlom S-6006.

Pred aplikáciou ALPIN OLEJ-ov doporučujeme použiť na ochranu proti plesniam, hubám
a drevokaznému hmyzu prípravok KROVSAN PROFI.

Upozornenia:
Dajte si pozor na to, aby nedošlo k samovznieteniu použitých handier, preto ich neskladujte
v uzatvorenej nádobe! Vždy po použití ich namočte do vody. Nasiaknuté handry je tiež možné rozložiť
na bezpečnom mieste a takto nechať vyschnúť.

Údržba náteru:
Intervaly ošetrenia povrchu závisia od typu dreva, mechanickej záťaže a klimatických podmienok.
Odporúčame pravidelnú kontrolu aspoň raz do roka, aby sa zabezpečilo, že sú dané povrchy stále
dostatočne chránené. V prípade potreby vykonajte obnovovací náter s ALPIN OLEJ – exteriér.

Zasychanie: pri teplote +22oC a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%
suchý na dotyk: po 2 hodinách
pretierateľný: …..6 hodín
úplne zaschnutý: …..24 hodín

Orientačná spotreba:
Spotreba závisí od typu dreva jeho opracovania a spôsobu aplikácie
– cca 17 – 22 m2/L na jednu vrstvu. ( cca 50 – 70 g/m2 )


Ostatné základné parametre:
Odtieň: bezfarebný
Vôňa: charakteristická
Viskozita: 57,66 mPa.s
Hustota: 0,877 g cm-3
VOC: < 400 g/l
TOC: 0,383 kg/kg
Sušina: min. 55 % obj.

kat.OR A/h: hraničná hodnota VOC: 750 g/l.
maximálny obsah VOC v prípravku pripravenom na použitie: ≤ 430g/l


Balenie a skladovanie:
Plechové obaly 0,5 L, 2,5 L, 5,0 L
Skladovateľnosť : V pôvodných neporušených obaloch v suchom a dobre vetranom mieste pri teplote
5 až 25°C si výrobok uchováva úžitkové vlastnosti minimálne 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na
obale. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Bezpečnosť pri práci
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Môže vyvolať alergickú
reakciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary/aerosóly. Môže spôsobiť ospalosť alebo
závrat. Noste ochranné rukavice. Používajte v súlade s určením výrobku.
Horľavá kvapalina kat. 3.

Prvá pomoc
V prípade nadýchania preniesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití, nevyvolávať
zvracanie, ale okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí je potrebné ich vymyť prúdom
čistej vody a vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky, postihnuté miesto umyť vodou
a mydlom a ošetriť regeneračným krémom.

Likvidácia obalov a odpadov:
Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.
Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch a podľa miestnych predpisov . Pre likvidáciu obalu použite
zberné miesta pre nebezpečný odpad.

Kategórie: , Značka: