, , ,

SLOVAKRYL Profi Základ univerzál

Slovlak

Slovakryl profi základ je základná náterová hmota na kov, drevo a betóny. Obsahuje zmes pigmentov a plnidiel dispergovaných v roztoku styrénakrylátového kopolyméru vodouriediteľnej disperzie s prídavkom aditív.

9,90 

SLOVAKRYL Profi základ

 

Základná farba na kov, drevo a betóny

 

Zloženie SLOVAKRYL Profi základ:

:

Slovakryl profi základ je zmes pigmentov a plnidiel dispergovaných v roztoku styrénakrylátového kopolyméru vodouriediteľnej disperzie s prídavkom aditív.

 

Použitie:

Slovakryl profi základ používame ako základný náter na rôzne povrchy ako betón, kameň, drevo alebo kov pod vodouriediteľnú farbu Slovakryl profi.

Preniká hlboko do dreva a zlepšuje priľnavosť vrchného náteru.

Jedná sa o univerzálnu základovú hmotu určenú na drevo, kov a betóny.

 

Návod na použitie:

Kov, betóny alebo drevené materiály pred použitím finálneho vrchného náteru vždy osetujeme základnou náterovou farbou. Tento krok doporučujeme pre profesionálny výsledok konečného produktu. Potom ako výrobok natrieme základnou náterovou látkou, tak následne tento po zaschnutí prebrúsime brúsnym papierom.

Doporučujeme siahnuť po Brusno papiery s brúsnym číslom 100 až 120.

Na takto starostlivo ošetrený povrch doporučujeme naniesť najlepšie až 2 vrstvy finálnej náterovej látky Slovakryl profi (Slovakryl, Slovakryl Profi lesk alebo Slovakryl Profi Mat).

Platí, že potrebujeme tieto dve vrstvy realizovať v časovom intervale min. 2 – 3 hodín. Po tomto časovom úseku príde k pevnému prepojeniu medzi jednotlivými vrstvami.

 

Ďalšie upresnenie:

Za predpokladu prác pri teplote okolného prostredia nižšej ako 20 ÷ 25°C sa táto doba predlžuje.V prípade nižšej teploty je doba potrebná medzi náterom jednotlivých vrstie prirodzene predlžujúca sa úmerne znížením okolnej teploty prostredia.

Slovakryl Profi Základ na kov, drevo a betóny sa môže podľa potreby nariediť vodou.

Pred použitím obsah dôkladne premiešajte.

Teplota podkladu a prostredia nesmie klesnúť pod 10 °C.

Nie je vhodný na nátery, ktoré prichádzajú do priameho styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou.

Použité pomôcky umyte vodou.

 

Farebné odtiene:

Slovakryl profi základ na kov, drevo a betóny sa vyrába v jednej akosti a v nenormalizovanom odtieni: 0100 – biely.

 

Technické údaje v kvapalnom stave

Riedenie: vodou.

Výdatnosť: 6 ÷ 9 m² / kg na jednu vrstvu.

Vzhľad: Je to biela homogénna suspenzia.

 

Upozornenie:

V balení pri skladovaní je dovolená tvorba usadeniny. Táto usadenina vzniká oddelením plniva od spojiva. V prípade jej vzniku je potom potrebné náterovú hmotu dôsledne pred použitím premiešať. Pri riadnom premiešaní náterovej hmoty nemá tento proces žiadne negatívne následky na kvalite výsledného produktu.

 

Vlastnosti pri zasychaní

Zasychanie bez otisku: max. 2 hod./200 g

 

Vlastnosti zaschnutého náteru:

Vzhľad: hladký, polomatný
Kryvosť: stupeň 2
Zlievateľnosť: stupeň 1
Roztierateľnosť: stupeň 1

Iné vlastnosti
Hustota (20 °C): 1,1÷1,4 g.cm¯³
Záručná doba výrobku je 36 mesiacov od dátumu jeho výroby, ktorý je uvedený na obale výrobku.
Horľavosť: Slovakryl profi nie je horľavá kvapalina.

Výrobca: Slovlak

Informačný list výrobku Slovakryl profi základ

Karta bezpečnostných údajov Slovakryl profi

SLOVAKRYL PROFI -Technický list

Farba

Biela

Pôvod

Vyrobené na Slovensku

Značka

Slovlak