Dezinfekcia na ruky BULDOG

Dezinfekcia na ruky Buldog je dezinfekčný prostriedok vhodný na pokožku človeka. Prípravok má antibakteriálny a antivírusový účinok. Dezinfekcia dokáže zničiť až 99,99 % baktérií a vírusov.

Ničí všetky choroboplodné zárodky a dôkladne čistí pokožku.

Dezinfekcia je vyrobená na základe receptúry doporučenej WHO.

4,90 

Dezinfekcia na ruky – BULDOG

Dezinfekcia na ruky Buldog je dezinfekčný prostriedok vhodný na pokožku človeka. Prípravok má antibakteriálny a antivírusový účinok.
Buldog dokáže zničiť až 99,99 % baktérií a vírusov.
Ničí všetky choroboplodné zárodky a dôkladne čistí pokožku.

Dezinfekcia na ruky bola výrobcom vyvinutá na základe receptúry doporučenej Svetovou Zdravotníckou Organizáciou – WHO.

Dezinfekcia na ruky Buldog – Použitie:

Dezinfekciu na ruky používajte v dostatočnom množstve, tak aby po rozotretí pokryl celú plochu rúk z obidvoch strán. Prípravok je potrebné naniesť najprv na dlane a roztrieť po celých rukách a zápästí. Zvláštnu pozornosť venujte povrchu kože okolo nechtov a záhybov v koži.
Po nanesení dezinfekcie na ruky stačí vytrieť tieto jednu o druhú až do sucha.

Aplikácia vyššie popísaného postupu by Vám mala ideálne zabrať približne 1 minútu.

Prípravok pri častom používaní vysušuje pokožku, používajte ho preto maximálne 10 krát denne.
Nepoužívajte dezinfekciu na ruky ak máte na rukách otvorenú krvácajúcu ranu alebo pri výskyte kožných ochorení.

 

Informácie o výrobku

  • Druh výrobku                                          Dezinfekčný prostriedok
  • Vyhotovenie                                            Ručný čistič
  • Použitie                                                    Dezinfekcia na ruky
  • Forma                                                       Tekutina
  • Riedenie                                                   Pripravené pre použitie bez riedenia
  • Obsah                                                       1 l
  • Signálne slovo                                         Nebezpečenstvo
  • Výstražné upozornenia (H vety)            (H319) Spôsobuje vážne podráždenie očí., (H225) Veľmi horľavá kvapalina a pary.
  • Bezpečnostné odporúčanie (P vety)      (P103) Pred použitím si prečítajte etiketu., (P102) Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • EAN                                                           8588007890630
Kategórií: Značka: